Korzyści wynikające z uzyskania opinii prawnej, wydawanej przez naszą Kancelarię

 

drewniany młotek na książceKancelaria DELEX zajmuje się wydawaniem opinii prawnych między innymi z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego oraz pracy. Na podstawie przepisów formułujemy dokumenty, które pomagają Klientom w dokładnym zrozumieniu sprawy oraz informują ich o możliwości podjęcia konkretnych kroków. W praktyce wiele spraw sądowych jest bardzo skomplikowanych, a ich rozwiązanie uzależnione jest nawet od niewielkich czynników. W związku z tym wydanie dokładnej opinii prawnej jest niezbędne do rozpoczęcia postępowania. Na życzenie Klientów dokonujemy analizy zgromadzonej dokumentacji i przedstawiamy naszą propozycję rozwiązania zaistniałego problemu.

 

Czym jest opinia prawna?

 

drewniany młotekW świetle przepisów za opinię prawną uznaje się dokument wydawany w celu wyjaśnienia konkretnych problemów oraz zaproponowania potencjalnych rozwiązań. Jest jednym ze środków pomocy prawnej. Stanowi analizę sprawy, z którą Klient zgłasza się do radcy prawnego. Sporządzana jest na podstawie dostarczonych dokumentów, które są dokładnie analizowane i sprawdzane. Opinia prawna jest pismem urzędowym, tworzonym w celu rozpoznania faktycznego stanu sprawy i umiejscowienia jej w świetle przepisów. Normy legislacyjne ulegają zmianie, dlatego skonfrontowanie problemu z aktualnie obowiązującymi przepisami jest niezbędne do prawidłowego rozwiązania sporu. Opinia prawna pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków oraz zaproponowanie realnych, możliwych rozwiązań sprawy.