Reprezentacja Klientów przed sądami

 

białe kolumnyNasi prawnicy specjalizują się w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami prawnymi. Specyfika rozpraw związanych z działalnością gospodarczą sprawia, że pomoc doświadczonego prawnika jest niezbędna. Zwykle bowiem takie postępowania dotyczą sporów wynikających ze stosunków zobowiązaniowych oraz postępowania upadłościowego. Szybkie i satysfakcjonujące zakończenie sprawy jest dla każdej ze stron kwestią priorytetową. Prawnicy Kancelarii DELEX dokładają wszelkich starań, by wynegocjować dla Klientów jak najlepsze warunki ugód oraz godnie reprezentować ich przed sądami.

 

Występujemy w imieniu Klientów przed:

  • sądami powszechnymi;
  • Sądem Najwyższym;
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Krajową Izbą Odwoławczą;
  • innymi organami prawnymi związanymi z nadzorem prawnym nad przedsiębiorstwami.

 

Zakres usług związanych z występowaniem naszej Kancelarii w imieniu Klientów

 

uścisk dłoniZajmujemy się sporządzaniem pozwów oraz odpowiedzi na pozwy i wszelkich innych pism w toczących się postępowaniach sądowych i pozasądowych. Reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach poprzez aktywne, osobiste uczestnictwo.
Specjalizujemy się także w formułowaniu środków odwoławczych, w tym: zażaleń, apelacji, odpowiedzi i skarg kasacyjnych. Naszym celem jest uzyskanie pewności Klienta co do podjętej decyzji o powierzeniu nam prowadzenia spraw i reprezentowania przed sądami i innymi organami.