Własność intelektualna i przemysłowa

 

dokumenty na biurkuDział prawa obejmujący regulacje z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje dwie podstawowe dziedziny – prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Pierwsze z nich określa więź autora z dziełem oraz regulacje na jakich może być ono wykorzystywane w sposób komercyjny. Drugie związane jest z normami dotyczącymi korzystania z wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, czy znaków towarowych. Zarówno prawo własności intelektualnej, jak i prawo własności przemysłowej są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawy z tego zakresu dotyczą najczęściej aspektów związanych z korzystaniem z zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym znaku towarowego oraz nieprawidłowym wykorzystywaniem własności intelektualnej firm.

 

Oferta Kancelarii DELEX w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

młotek i płytaZajmujemy się sprawami związanymi z prawidłowym przestrzeganiem prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Oferujemy przygotowanie umów pozwalających na przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych. Zajmujemy się doradztwem prawnym oraz wydawaniem opinii w zakresie spraw naruszających dobra twórcze autorów. Reprezentujemy naszych Klientów w sądach w związku z zawłaszczeniem przez osoby trzecie własności intelektualnej i przemysłowej. Oferujemy współpracę z zakresu spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej, w tym w szczególności: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz reprezentujemy naszych Klientów w procedurze zgłoszeniowej i sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie zagadnień dotyczących oceny planowanych akcji reklamowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.