Obsługa Klientów w Kancelarii DELEX

 

podpisywanie dokumentuProwadzimy bieżącą obsługę prawną naszych Klientów. Zajmujemy się sprawami związanymi z rejestracją i likwidacją działalności gospodarczej oraz wprowadzaniem zmian do rejestrów. Prowadzimy i uczestniczmy w negocjacjach i rozmowach handlowych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach polubownych oraz sądowych. Oferujemy usługę windykacji należności od dłużników. Pracujemy z Klientami posługującymi się językiem angielskim, francuskim i ukraińskim. Każdą zgłaszającą się do nas osobę traktujemy z należytym szacunkiem. Naszym priorytetem jest zapoznanie się ze sprawami i znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonowały wszystkie strony sporu. Oferujemy nie tylko wsparcie prawne, ale również mentalne na każdym etapie współpracy.

 

Obsługa przedsiębiorców

 

posąg TemidyNaszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie żadnego przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez profesjonalnej pomocy prawnej.

Proponujemy usługi związane z:

  • doradztwem prawnym, w tym m.in. wydawaniem opinii, sporządzaniem umów handlowych;
  • doradztwem i wykonywaniem czynności z zakresu ochrony własności przemysłowej;
  • reprezentowaniem Klientów przed Sądami, Urzędem Patentowym RP w sprawie wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i oznaczeń geograficznych, przed EUIPO i WIPO w sprawie wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w sprawie europejskich patentów na wynalazki.