RADCA PRAWNY
RZECZNIK PATENTOWY ALINA BUDNER


pracownik kancelarii

Jako Radca prawny posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, które zdobyła obsługując podmioty gospodarcze, w tym: spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak też i klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych dysponujące w szczególności środkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak też i zajmujące się wykonywaniem oraz nadzorem nad wykonywaniem zadań obejmujących budowę dróg i autostrad, w tym m.in. prowadzonych na warunkach FIDIC.

Doradza również klientom w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji jak też
i zajmuje się problematyką wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jako Rzecznik patentowy obsługuje Klientów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz reprezentuje ich w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO, World Intellectual Property Organization – WIPO i Europejskim Urzędem Patentowym. Opracowuje i negocjuje również zapisy umów dotyczących zagadnień z tej dziedziny jak też
i reprezentuje Klientów przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.

Posiada też wieloletnie doświadczenie w obsłudze kontraktów liniowych realizowanych na warunkach FIDIC.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek Prawo.

Ukończyła szereg studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liczne kursy, w tym: dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansów publicznych, prawa budowlanego, prawa własności intelektualnej jak też i była uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych dla beneficjentów środków z Unii Europejskiej.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 501 076 252